Transliacijos, įrašai

Šv. Mišios iš šv. Teresės bažnyčios transliuojamos:
mūsų puslapyje https://ausrosvartai.lt/transliacijos-irasai/
mūsų FB paskyroje
YOUTUBE kanale (bandomoji versija)

* kiekvieną vakarą (nuo pirmadienio iki šeštadienio imtinai) – 17.00 val. (lenkų kalba), 18.00 val. (lietuvių kalba)
* sekmadienį – 9.00 val. (lenkų kalba), 11.00 val. (lietuvių kalba), 13.00 val. (lenkų kalba)

* I mėnesio penktadienį:
– 8.30 val. adoracija, 9.00 val. šv. Mišios (lietuvių kalba)
– 10.00 val. šv. Mišios ir po šv. Mišių adoracija (lenkų kalba)

* I mėnesio šeštadienį:
– 9.00 val. šv. Mišios (lietuvių kalba)
– 10.00 val. šv. Mišios (lenkų kalba)

* kiekvieno mėnesio 16 d.:
– 9.00 val. adoracija, 9.30 val. rožinis, 10.00 val. šv. Mišios (lenkų kalba)
– 11.00 val. adoracija, 11.30 val. rožinis, 12.00 val. šv. Mišios (lietuvių kalba)  

Šv. Mišios iš Aušros Vartų koplyčios transliuojamos www.wilnoteka.lt
bei https://www.facebook.com/WilnotekaWilnoLive puslapiuose:

Trečiadieniais09:00 val. (lietuvių kalba), 10:00 val. (lenkų kalba)