Dėl COVID-19

Nutarta nuo balandžio 18 d. nebetaikyti pamaldų su tikinčiaisiais draudimo ir tų savivaldybių teritorijose, kuriose šios pamaldos laikinai vyko tikintiesiems fiziškai nedalyvaujant.

Tiesioginės šv. Mišių transliacijos

Skirkite 1.2%
paramą

Jūs labai galite padėti savo bažnyčiai pervesdami jai 1,2% pajamų mokesčio sumos.

Vilniaus Šv. Teresės parapijos teritorija

Parapiją sudaro Vilniaus miesto – dalies Naujamiesčio, dalies Rasų, dalies Senamiesčio seniūnijų katalikai.

“Aušros vartų”
koplyčia atidaryta

7.00 - 19.00