Aušros Vartai | Koplyčia
Parama

Koplyčia

Dievo Motinos koplyčia įrengta XVI a. pastatytame Aušros vartų gynybiniame bokšte. Iki koplyčios atsiradimo 1671 m. Švč. M. Marijos paveikslas kabojo nedidelėje vidinės vartų pusės nišoje. Nuo sniego ir lietaus paveikslą saugojo langinės ar durelės, sudarančios beveikb5.jpg kvadratinį stačiakampį. Prieš jas buvo nedidelis prieangėlis, į kurį vedė tiesūs ir siauri laiptai, kad aukojusieji žmonės galėtų čia uždegti lempeles. Vartuose iškabinti Dievo Motinos paveikslai buvo katalikiškų Europos miestų paprotys.

Išorinės sienos nišoje kaip pora Dievo Motinos paveikslui kabėjo Pasaulio Išganytojo paveikslas, vėliau laikytas basųjų karmelitų vienuolyne, paskui – Vilniaus katedroje. Sovietų valdžios nusavintas, buvo perduotas Lietuvos dailės muziejui, kur jis yra ir dabar.

Parengta pagal Katalikų interneto tarnybos tekstus, skirtus Jono Pauliaus II piligrimų kelio projektui.

 

į svetainės viršų