Atlaidai 2020

totus tuus

Daugiau informacijos galite rasti   Atlaidų programoje ir Atlaidų knygelėje, kurioje yra atlaidų šūkio TOTUS TUUS istorijos aprašymas bei jo reikšmė šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II gyvenime.
Minint 100-ąsias Jo gimimo metines per šiųmetinius Globos atlaidus stengsimės geriau pažinti šv. Jono Pauliaus  II pamaldumą Švč. Mergelei Marijai bei suvokti Dievo Motinos reikšmę šio šventojo Popiežiaus ir mūsų gyvenime.

Daugiau informacijos apie dalyvavimą atlaidų šv. Mišiose karantino sąlygomis ir kai kuriuos atlaidų programos pakeitimus skaitykite čia.

Šv. Mišių ir pamaldų transliacijos: https://ausrosvartai.lt/transliacijos-irasai/

Šv. Mišias 13.00 val. (lenkų k.) kasdien Atlaidų metu transliuoja radijas “Znad Wilii” (103,8 FM).

Noveną ir maldą už kunigus 10.30 val., 11.00 val., šv. Mišias 11.00 val., rožinį 18.30 val., šv. Mišias 19.00 val. Atlaidų metu kasdien transliuoja Marijos radijas (93,1 MHz).

KIEKVIENOS ATLAIDŲ DIENOS PROGRAMA (pakeista)
06.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
07.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
09.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
10.30 val. – Novena ir malda už kunigus bažnyčioje (lietuvių k.)
11.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
13.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (užsienio k.)
18.30 val. – Rožinis bažnyčioje (lietuvių k.)
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)

DĖMESIO!
Aušros Vartų koplyčioje šv. Mišios vyks prie atviro lango į Aušros vartų gatvę.
Aušros Vartų koplyčios lankymas 15.00-20.00 val.
Prašome laikytis visų galiojančių su COVID-19 susijusių saugumo reikalavimų ir rekomendacijų.
Daugiau informacijos https://ausrosvartai.lt/aktualu/skelbimai/