Atlaidai 2021

KIEKVIENOS ATLAIDŲ DIENOS PROGRAMA

06.30 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
07.30 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
09.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
10.30 val. – Novena ir malda už kunigus bažnyčioje (lietuvių k.)
11.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
13.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (užsienio k.)
18.00 val. – Akatistas (giesmė Švč. M. Marijai) Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
18.30 val. – Rožinis bažnyčioje (lietuvių k.)
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)

DĖMESIO!

Aušros Vartų koplyčioje šv. Mišios vyks prie atviro lango į Aušros Vartų gatvę.
Piligrimų centras (KANA bažnyčios kriptoje) atidarytas kasdien 10.00-19.00 val.
Šv. Mišios 11.00 ir 19.00 val. bus transliuojamos per Marijos radiją.
Prašome laikytis visų galiojančių su COVID-19 susijusių saugumo reikalavimų ir rekomendacijų.

Pamaldų transliacijos:
– mūsų puslapyje https://ausrosvartai.lt/transliacijos-irasai/
– mūsų FB paskyroje
– YOUTUBE kanale

PROGRAMA (atsisiųsti)

ATLAIDŲ KNYGELĖ (atsisiųsti)

ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 13 D.
Atlaidų išvakarės
16.00 val. – Rožinio malda. Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių ir lenkų k.)
18.00 val. – Už parapiją ir šventovės lankytojus. Bažnyčioje (lietuvių ir lenkų k.)

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 14 D.
Vilniaus I dekanatas
07.30 val. – Bažnyčioje
11.00 val. – Už Tėvynę Lietuvą. Aukoja Lietuvos vyskupai. Aušros Vartų koplyčioje
19.00 val. – Už šeimas, išeivius, migrantus. Bažnyčioje

PIRMADIENIS, LAPKRIČIO 15 D.
Šalčininkų ir Varėnos dekanatai
07.30 val. – Bažnyčioje
11.00 val. – Už senjorus. Aušros Vartų koplyčioje
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (ukrainiečių k.)
19.00 val. – Už žemdirbius ir amatininkus. Bažnyčioje
22.00 val. – Naktinė Švč. Sakramento adoracija Aušros Vartų koplyčioje

ANTRADIENIS, LAPKRIČIO 16 D.
Švenčionių ir Ignalinos dekanatai
07.30 val. – Bažnyčioje
11.00 val. – Už medikus, slaugytojus. Aušros Vartų koplyčioje
15.00 val. – Už Lietuvos kariuomenę ir policiją. Bažnyčioje
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (italų k.)
19.00 val. – Už žiniasklaidos darbuotojus. Bažnyčioje

TREČIADIENIS, LAPKRIČIO 17 D.
Vilniaus II dekanatas
07.30 val. – Bažnyčioje
11.00 val. – Už kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius. Aušros Vartų koplyčioje
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (anglų k.)
19.00 val. – Už seminaristus. Bažnyčioje

KETVIRTADIENIS, LAPKRIČIO 18 D.
Trakų dekanatas
07.30 val. – Bažnyčioje
11.00 val. – Už pedagogus, ugdytojus. Aušros Vartų koplyčioje
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (ispanų k.)
19.00 val. – Už valstybės tarnautojus ir politikus. Bažnyčioje

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO 19 D.
Vilniaus Kalvarijų dekanatas
07.30 val. – Bažnyčioje
11.00 val. – Už ligonius. Aušros Vartų koplyčioje
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (prancūzų k.)
19.00 val. – Už Bažnyčios karitatyvines tarnystes. Bažnyčioje

ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 20 D.
Naujosios Vilnios dekanatas
07.30 val. – Bažnyčioje
11.00 val. – Už Marijos legiono ir Gyvojo Rožinio narius. Aušros Vartų koplyčioje
15.00 val. – Už Baltarusijos tikinčiuosius (baltarusių k.). Bažnyčioje
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (rusų k.)
19.00 val. – Už moksleivius, ateitininkus ir jaunimą. Bažnyčioje
22.00 val. – Naktinė Švč. Sakramento adoracija Aušros Vartų koplyčioje

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 21 D.
Pagrindinė Atlaidų diena
07.30 val. – Bažnyčioje
11.00 val. – Už Vilniaus arkivyskupiją. Aušros Vartų koplyčioje
19.00 val. – Už Atlaidų dalyvius. Bažnyčioje