Aušros Vartai | BANNEAUX (Banjo, Belgija, Vargingųjų Mergelė)
Parama

BANNEAUX (Banjo, Belgija, Vargingųjų Mergelė)

clipboard04.jpgŠventovė buvo pastatyta po aštuonių Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų vienuolikos metų mergaitei Marietei Beco, kilusiai iš nelabai religingos šeimos. Marijos apsireiškimai truko nuo 1933 m. sausio 15 d. iki kovo 2 d., praėjus 75 metams po apsireiškimų Lurde. Beje, vienas iš jų įvyko vasario 11 d., pirmasis stebuklingas išgydymas – 1933 m. kovo mėnesį. Štai keletas Dievo Motinos ištartų sakinių: „Aš esu Vargingųjų Mergelė“; „Šis pavasaris skirtas visoms tautoms“; „Aš esu Išganytojo Motina, Dievo Motina, uoliai melskitės“; „Aš atėjau palengvinti jūsų kentėjimų“; „Tikėkite manimi, aš tikėsiu jumis“. Šie regėjimai vyskupo buvo pripažinti 1949 m.

Popiežius Jonas Paulius II aplankė šią šventovę 1985 m. gegužės 21 d. savo piligriminės kelionės metu.clipboard05.jpg

Šventovės atlaidai švenčiami sausio 15 d.

į svetainės viršų