Koplyčios išorė

Koplyčia – tai beveik kvadratinio plano (7×7 m), 1829 m. įgavęs vėlyvojo klasicizmo stilių, dviejų aukštų pastatas. Dviejų tarpsnių fasadas su trikampiu frontonu, puošiamu Apvaizdos akis (Dievo globos simbolis), primena triumfo arką.

Frontone įrašyta lotyniškai Mater Misericordiae (Gailestingumo Motina), žemiau – Sub tuum praesidium confugimus (Tavo apgynimo _dsf0509.jpgšaukiamės). Iš pradžių čia būta užrašo lenkų kalba, tačiau, pralaimėjus 1863 m. sukilimui, jis, caro administracijos spaudimu, pakeistas lotynišku. 1933 m. sugrąžintas lenkiškasis, tačiau šiandien regime vėl grįžus lotyniškąjį – visuotinės Bažnyčios kalba, skirta visiems tikintiesiems.