Kaplica wewnątrz

Ołtarz, w środku którego znajduje się cudowny obraz Matki Miłosierdzia, jest klasycystycznego stylu z korynskimi kolumnami. Po obu stronach między kolumnami stoją rzeźby rodziców Maryi – św. Joachima i św. Anny. Ołtarz zwieńcza głoria z Imieniem Najświętszej Maryi Panny. W całym Kościele Katolickim zaczęto ono być czczone po tym, gdy król Polski i wielki książę Litewski Jan III Sobieski obronił pod Wiedniem chrześcijańską Europę w 1683 r.

Sklepienie ozdobione jest stiukowymi płaskorzeźbami, wykonanymi zapewne w tym samym czasie, co ołtarz.Przedstawiają one gwiazdy oraz dwa symbole zaczerpnięte z ulubionej przez wiernych Litanii Loretańskiej. Po lewej (przodem do ołtarza) przedstawiona jest Arka Przymierza – starotestamentalny znak Boga pozostającego ze swoim ludem; po prawej – Dom Złoty, przybytek Mądrości Bożej. U góry Arka Przymierza udekorowana gałązkami lauru i palmy. Laur symbolizuje wiecznotrwałość, zaś palma – cierpliwość i męczeństwo. Obie rośliny są także znakiem zwycięstwa.

Na dole – Dom Złoty, ozdobiony gałązką winnej latorośli i trzciny. Winorośl jest metaforą życia zakorzenionego w Chrystusie, zaś trzcina obrazuje wierzącego, ożywianego wodą Bożej łaski.

Podstawę ścian pokrył fryz w stylu art deco wykuty w 1932 r. Kompozycja fryzu składa się ze stylizowanych łodyg lilii. W ich kielichy wkomponowano medaliony, wyrażające symbolicznie wezwania z Litanii do Matki Boskiej, wykute wokół tych ostatnich.Ten piękny fryz jest jakby upostaciowionym echem codziennie śpiewanej tu przez modlących się litanii. Do posrebrzenia fryzu wykorzystano metal ze zgromadzonych w świątyni wotów. Te ofiarowane przez wiernych znaki wdzięczności pokrywają też ściany kaplicy.