Kaplica zewnątrz

Kaplica – jest to budowla na planie niemal kwadratu (około 7x7m). W 1829 r. nabrała ona cech późnego klasycyzmu. Dwuczęściowa fasada z trójkątnym frontonem ozdobionym Okiem Opatrzności – symbolem Bożej opieki – przypomina łuk triumfalny.

Na frontonie widnieje napis po łacinie Mater Misericordiae (Matka Miłosierdzia), niżej – Sub tuum presidium confugimus (Pod Twoją obronę uciekamy się).

Od początku był tu napis po polsku, ale po upadku powstania 1863 r. administracja carska zadecydowała o zmienienie go na język łaciński. W 1933 r. zwrócono napis po polsku, ale obecnie widzimy, jak jest on skierowany do wiernych wszystkich narodów, znowu w języku Kościoła powszechnego – po łacinie.