Z powodu Covid-19

Ze względu na wzrost liczby osób zaszczepionych i osób, które uzyskały odporność na wirusa oraz decyzję o wznowieniu działalności różnych placówek, postanowiono od 18 kwietnia odwołać zakaz sprawowania nabożeństw z udziałem wiernych również na terenach tych samorządów, w których Msze Święte czasowo odbywały się bez fizycznej obecności wiernych.

Wierni nadal muszą nosić maseczki ochronne, dezynfekować ręce i przestrzegać innych wymogów bezpieczeństwa. W kościołach ma być zapewnione 15 metrów kwadratowych powierzchni na osobę. Biskupi diecezjalni mogą nałożyć dodatkowe wymagania w swoich diecezjach.

16 kwietnia, 2021 r., Biskupi Litwy

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną od 25 marca do 5 kwietnia b.r. zawieszone są Msze św. z udziałem wiernych.
Biskupi zachęcają wierzących do wzięcia udziału we Mszach Świętych transmitowanych przez telewizję, radio lub Internet.
http://www.vilnensis.lt/informacija-del-sv-misiu-vilniaus-arkivyskupijos-parapijose/ 

Konferencja Episkopatu Litwy w dniu 12 lutego 2021 r. napisała list do wiernych,
w którym m.in. podała warunki stopniowego wznowienia Mszy św. z udziałem wiernych.

12 lutego 2021r.Drodzy Bracia i Siostry!Niedługo wkroczymy w czas Wielkiego Postu. W liturgii Środy Popielcowej w czytaniu z Listu Świętego Pawła Apostoła jest powiedziane o rozpoczynającym się czasie łaski i zbliżającym się dniu odkupienia (por. 2 Kor 6,2). W obecnych okolicznościach, kiedy doświadczamy kruchości, a sytuacja szybko się zmienia, Kościół zaprasza nas do odnalezienia na nowo tego czasu jako czasu łaski, jako możliwości wkroczenia w bliższą zażyłość z Bogiem, w zażyłość, którą żadne zagrożenie nie może nam odebrać.Ewangelia Środy Popielcowej pokazuje nam, jakie są najbardziej właściwe środki w Wielkim Poście, służące odnowie. Są to: modlitwa, uczynki miłości i post.Przez cały Wielki Post Kościół hojnie proponuje nam słowo Boże. Czytając je i rozmyślając nad nim oraz modląc się wykorzystajmy ten czas dla wzrostu wiary. Znów, na nowo, odnajdźmy Pismo Święte, które nie raz przychodzi ze słowem pocieszenia, dodając nam odwagi. Rozmyślajmy nad męką Chrystusa, indywidualnie idąc Drogą Krzyżową, albo, w domu, śpiewając Gorzkie Żale. Uczestniczmy w rekolekcjach w sposób zdalny, oraz w innych inicjatywach, pogłębiających tajemnice wiary, w studium Pisma Świętego i w grupach modlitewnych, które pomagają przyjąć Boga i Jego wolę w naszym życiu. Każdego dnia łączmy się w rodzinach we wspólnej modlitwie, która umacnia we wszystkich próbach.Wielki Post jest czasem pokornej odnowy, nie tylko swojej osoby, ale i całej wspólnoty na drodze wiary. To czas, mówiąc słowami Apostoła Pawła, troski o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości, do dobrych uczynków (por. Hbr 10,24). Bądźmy wyczuleni oraz uważni na tych, którym, w tych czasach, jest szczególnie ciężko, zwróćmy uwagę na siebie nawzajem i nie pozostawajmy obojętni na los swojego brata czy siostry. Przykazanie miłości bliźniego wymaga zrozumienia, że biorę odpowiedzialność za drugiego człowieka. Dlatego czujmy się zaproszeni, aby nie zaprzestawać szukania sposobów, jak konkretnie, przez uczynki miłosierdzia, poświęcić się dla wspólnoty: w inicjatywach w Caritasu, w szpitalach, troszcząc się o cierpiących, opuszczonych i poszkodowanych w pandemii Covid 19. Zwróćmy uwagę, że również poddawanie się testom przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności i ochrony zdrowia innych ludzi.Jeszcze raz, serdecznie dziękujemy lekarzom, pielęgniarkom oraz innym służbom medycznym, wolontariuszom, księżom, osobom konsekrowanym i wszystkim, którzy podczas pandemii, przez swoją bliskość, okazali konkretne czyny miłosierdzia.Kiedy żyjemy we wspólnocie czujemy się odpowiedzialni za siebie nawzajem. Poznajemy, że życie drugiego jest związane ze zrozumieniem, że post w Wielkim Poście wymaga nie tylko powstrzymywania się od obfitych posiłków, ale także od negatywnych myśli na temat drugiego człowieka. Pościć to także szanować innych i zmieniać swoje relacje z nimi, powstrzymywać się od niekoniecznych podróży czy spotkań, a czując objawy przeziębienia, zostawać w domu, nosić maski, dezynfekować ręce i zachowywać inne wymogi bezpieczeństwa.Ciesząc się z poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej i spostrzegając dużą potrzebę podtrzymania ludzi na duchu, a, przez ten sposób, ich umocnienia, jesteśmy przekonani, że nadszedł czas, od Środy Popielcowej, stopniowego odnowienia sprawowania wspólnej Eucharystii, zachowując, jednak, wszystkie środki bezpieczeństwa, w następującym porządku:1. W gminach, w których przez 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców jest mniej niż 200 przypadków zachorowań, uczestnicząc we Mszy Świętej, na każdego wiernego musi przypadać nie mniej niż 20 metrów kwadratowych powierzchni i 2 metry odstępu pomiędzy osobami albo rodzinami.2. W gminach, w których przez 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców osiąga się 200-500 przypadków, we Mszy Świętej może uczestniczyć do 15 wiernych. Na każdego wiernego musi przypadać nie mniej niż 20 metrów kwadratowych powierzchni i 2 metry odstępu pomiędzy osobami albo rodzinami. Jeżeli kościół lub publiczna kaplica ma mniejszą powierzchnię pozwala się uczestniczyć tylko tylu wiernym, aby na każdego przypadało 20 metrów kwadratowych powierzchni i 2 m odstępu.3. W gminach, w których przez 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców jest więcej niż 500 przypadków zachorowań, odprawianie Mszy Świętej z udziałem wiernych nie będzie wznowione.Sytuacja będzie regularnie oceniana, decyzje aktualizowane, a konkretne parafie i wspólnoty, których będą dotyczyć zmiany, będą informowane.Przygotowaliśmy te kroki w porozumieniu z lekarzami i pracownikami służby zdrowia oraz uwzględniając decyzje Rządu Republiki Litewskiej oraz plan stopniowej zmiany ograniczeń kwarantanny.Błogosławieństwa Bożego na czas Wielkiego Postu w nadziei zmartwychwstania Chrystusa i nowego życia!Biskupi Litwy

List Biskupów Litwy do wiernych z dnia 29 stycznia 2021 r. „Zdając sobie sprawę z tego, że uczestnictwo we wspólnych obrzędach religijnych jest istotną potrzebą człowieka wierzącego, biskupi mają nadzieję w najbliższym czasie podjąć decyzję o stopniowym przywróceniu Mszy św. z udziałem wiernych”.
Konferencji Episkopatu Litwy wydała komunikat, w którym głosi,
że ograniczenie dotyczące odprawiania nabożeństw bez udziału wiernych w kościele zostaje przedłużone do 31 stycznia 2021 r.

Apel Episkopatu Litwy

15 grudnia 2020 r.

Drodzy w Chrystusie Panu,

W Boże Narodzenie świętujemy wspaniałe wydarzenie – Bóg stał się Człowiekiem, abyśmy mieli obfitość życiodajnej miłości, wypełnionej niebiańskim pokojem i radością.

Bóg powierzył się w ludzkie ręce jako słabe Dzieciątko. W noc Bożego Narodzenia rozbrzmiewa radosny hymn aniołów, głoszących chwałę Bożą. Jak powie później św. Ireneusz: Chwałą Bożą jest człowiek żyjący…

Wkrótce po Bożym Narodzeniu anioł obudzi Józefa i powie: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę, i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić.”(Mt 2, 13). Józef musiał opuścić swoje codzienne życie i wyruszyć w długą podróż narażając się na różne niedogodności i niebezpieczeństwa. Wszystko po to, by uratować życie Dziecka…

Tegoroczne Boże Narodzenie zaprasza nas do głoszenia chwały Bożej w wyjątkowy sposób – do konkretnej troski o ludzkie życie. Niekoniecznie najbliższych, ale wciąż bardzo konkretne, obok nas. Pandemia, która nęka świat, obecnie mocno dotknęła nasz kraj. Słyszymy wołanie o pomoc ze strony lekarzy w sytuacji, która przesuwa nasz system opieki zdrowotnej niezwykle szybko do granic możliwości. Ten system nie jest martwym mechanizmem. Tworzą go ludzie: lekarze, pielęgniarki i wszyscy, którzy opiekują się chorymi. Wreszcie sami pacjenci i ich bliscy…

W dzisiejszych czasach nasza jedność, solidarność i wzajemny szacunek są szczególnie ważne. Biorąc pod uwagę powagę sytuacji, która nas spotkała i ograniczenia ogłoszone przez władze kraju, zdecydowaliśmy się od 16 grudnia do 3 stycznia zaprzestać publicznego kultu w kościołach. Tak jak to było wiosną, teraz również wzywamy wierzących, aby dołączyli do Mszy Świętych transmitowanych przez telewizję, radio lub Internet.

Kościoły pozostaną otwarte, aby wierni mogli modlić się prywatnie, spowiadać się i przyjmować Komunię Świętą po indywidualnym uzgodnieniu z kapłanem. Kapłani będą dyżurować w kościołach lub na plebanii i będą przyjmować wiernych. Msza Święta pogrzebowa lub inne sakramenty będą odbywać się wyłącznie w otoczeniu najbliższych członków rodziny.

Drodzy w Chrystusie Panu, rozumiemy, że to bardzo trudna decyzja. Nie może ona jednak pozbawiać nas radości i spokoju Bożego Narodzenia. Chociaż tegoroczne Boże Narodzenie będzie przeżywane w nieoczekiwany sposób, to jednak ta sytuacja jednoczy nas ze Świętą Rodziną, która doświadczyła ciężkich prób na drodze do Betlejem. Trudności jednak nie zamknęły drogi do radości narodzenia Zbawiciela świata.

Papież Franciszek, 8 grudnia br., w całym Kościele ogłosił Rok Świętego Józefa. W odpowiedzi na inicjatywę Ojca Świętego pamiętajmy o tym wiernym naszym Opiekunie i odnówmy ponownie jedność naszych serc o godzinie 20:00, modląc się: „Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy sie w naszej niedoli…”, przy dźwięku kościelnych dzwonów.

Niechaj chroni nas Błogosławiona Maryja Dziewica – Boża Rodzicielka, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych!

Biskupi Litwy