Ambona

Robiąca wrażenie o lekkich falujących formach ambona kościoła jest utworzona w II połowie XVIII wieku z drzewa i wycięta z pozłacanej blachy. Analogiczne ambony spotykane są w kościele Głubokie, raniej to był kościół karmelitów bosych ( teraz cerkiew) i w Lidzkich kościołach ( w Białorusi).