Z powodu COVID-19

Od 18 kwietnia postanowiono odwołać zakaz sprawowania nabożeństw z udziałem wiernych.

Transmisje Mszy św. na żywo

1,2% wsparcia

Chcąc wesprzeć parafię św. Teresy oraz Kaplicę Ostrobramską możesz przekazać 1,2% podatku dochodowego.

Terytorium par. św. Teresy

Parafię tworzą katolicy zamieszkujący część Wilna - część Nowego Miasta, część Rossy, część Starego Miasta.

Kaplica Ostrej Bramy
jest otwarta

7.00-19.00