Kopuła

Na jednej stronie sklepienia kopuły kościoła przedstawiona uwieńczona męką śmierć św. Teresy. Kompozycję tej kopuły  wspiera grawiura Arnolda won Westerhouta. W dolnej części sklepienia – św. Teresa, leżąca z krzyżem, ją trzymają siostry i obserwują bracia i rodzice. Nad nią, na obłokach, zapełniających całą powierzchnię sklepienia, po lewej stronie namalowany Chrystus, wznoszący ręce ku świętej. Po drugiej stronie przedstawiony tłum  jasno ubranych ludzi. Między św. Teresą a Chrystusem w strumieniach światła można ujrzeć gołębia Świętego Ducha. W komentarze grawiury Arnolda won Westerhouta pisze się: „Św. Teresa, płonącym ogniem boskiej miłości, tym czasem, gdy bardzo przedzierała się w stronę Narzeczonego, dusza jej zamieniła się w jasnego białego gołębia.“

Po drugiej stronie sklepienia kopuły przedstawiona apoteoza św. Teresy. Św. Teresę przytrzymują aniołowie, a ona jest wśród obłok. Ta kompozycja kopuły opiera się ilustracją Arnolda won Westerhouta, na dole ilustracji jest taki nadpis: „ Św.Teresa, w pamięci rozlega się na szerokości nieba, duszą i ciałem w powietrze podjęta, w gromadzie mieszkańców nieba ma prawo być.“