Kupolas

Vienoje bažnyčios kupolo skliauto pusėje pavaizduota šv. Teresės mistinės meilės ir kankinystės kelią vainikavusi mirtis. Ši kupolo kompozicija paremta A. van Westerhouto raižiniu. Apatinėje skliauto dalyje – šv. Teresė su kryžiumi, prilaikoma seserų, brolių bei tėvų apsuptyje. Virš jos, ant debesų, užpildančių visą skliauto plotą, kairėje pusėje nutapytas Kristus, tiesiantis jai ranką. Kitoje pusėje pavaizduota šviesiai apsirengusių žmonių dangiškoji minia. Tarp šv. Teresės ir Kristaus šviesos sraute galima įžiūrėti Šventąją Dvasią balandžio pavidalu. A. van Westerhouto raižinio komentare rašoma: „Šv. Teresė, dieviškos meilės ugnimi liepsnodama, tuo metu, kai itin karštai veržėsi link čia pat esančio Sužadėtinio, sielą skaisčiausio baltumo balandžio pavidalu iškvėpė.”

Kitoje kupolo skliauto pusėje vaizduojama šv. Teresės apoteozė. Angelų prilaikoma šventoji sklendžia debesyse. Ši kupolo kompozicijos dalis taip pat paremta A. van Westerhouto raižyta šv. Teresės biografijos iliustracija, kurios apačioje esantis įrašas skelbia: „Šv. Teresė, dangaus platybes mintimi aprėpdama, siela ir kūnu oran pakelta, dangaus gyventojų būryje būti nusipelnė.”

Parengta pagal Katalikų interneto tarnybos tekstus, skirtus Jono Pauliaus II piligrimų kelio projektui.