Aktualu

Lietuvos vyskupų kreipimasis – dėl pamaldų karantino metu.
https://ausrosvartai.lt/del-covid-19/

Jums rūpimu klausimu galite susisiekti su kunigu telefonu (+370 5) 212 3513 ar susisiekti el.p.: rastine@ausrosvartai.lt.

Kunigai budi bažnyčios zakristijoje:
Pirmadienį – šeštadienį: 8.30-13.00 val. ir 14.00-18.00 val.
Sekmadienį: 8.30-14.00 val.

Norėdami paaukoti už Mišių intencijas arba paremti parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms, galite aukoti internetu:
Gavėjas: Vilniaus Šv. Teresės parapija
Sąskaitos numeris: LT307300010002452064
Mokėjimo paskirtis: Auka už šv. Mišias arba Auka parapijai