Šv. Mišių užsakymas

Kiekvienose šv. Mišiose Bažnyčia ragina tikinčiuosius dalyvauti turint kokią nors konkrečią intenciją: dėkoti Dievui, prašyti dvasinių Šventosios Dvasios dovanų, Dievo palaimos ir Švč. Mergelės Marijos globos.

Šv. Mišias galima užsakyti – paprašyti kunigo melstis Jūsų intencija ir ją paskelbti šv. Mišių metu, kad visa bendruomenė galėtų už tai melstis.

Galime melstis už gyvuosius – už mus pačius, už mūsų artimuosius, draugus, kunigus, gimtadienio, jubiliejaus ar kita gyvenimo proga.
Galime melstis už mirusiuosius – kad jie galėtų kuo greičiau dalyvauti Dangaus šlovėje.
Galime melstis bendrosiomis intencijomis – už Bažnyčią, už taiką, už visas šeimas ir pan.

Informacija, kaip užsakyti šv. Mišias:
1. Šv. Mišias galima užsakyti atėjus į bažnyčios Zakristiją.
2. Šv. Mišias galima užsakyti paskambinus telefonu +370 5 212 3513.
3. Šv. Mišias galima užsakyti el. paštu: rastine@ausrosvartai.lt, parašydami:
– kokiomis intencijomis norėtumėte melstis (gyvųjų ir/ar mirusiųjų vardai – rašykite vardininko linksnyje)
– kokią dieną ir valandą norėtumėte, kad būtų meldžiamasi Jūsų intencija
– Jūsų kontaktinis telefonas, jei kunigui kiltų klausimų ar norėtų pasitikslinti

Auką už šv. Mišias galima atnešti į bažnyčios zakristiją arba  pervesti į parapijos sąskaitą:

Gavėjas: VILNIAUS ŠV. TERESĖS PARAPIJA
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 191310287

Atsiskaitomoji sąskaita LT30 7300 0100 0245 2064
Bankas SWEDBANK AB
SWIFT HABALT22
Banko adresas Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius

Mokėjimo paskirtis: Auka už šv. Mišias.