Šv. Teresės bažnyčią ir Aušros vartų koplyčią aptarnaujantys kunigai

Klebonas/rektorius mons. Kęstutis Latoža 1963 12 01 * 1992 04 05 * 2015 07 01

Vikaras rel. m. mgr. Marijan Apriško 1981 09 08 * 2013 04 20 * 2021 06 16

Vikaras rel. m. mgr. Edgar Jan Šostak 1996 09 02 * 2022 05 07 * 2023 06 07

Rezidentas bažn. t. dr. Vytautas Brilius 1956 05 12 * 1982 06 06 * 2015 09 09

Rezidentas teol. m. dr. Mindaugas Ragaišis 1973 05 29 * 1997 05 17 * 2021 06 16

Kun. Miroslav Ulevič 1982 09 07 * 2024 04 20 * 2023 06 07

datos (gimimo*kunigystės šventimų*į šią parapiją skyrimo)