Šv. Teresės bažnyčią ir Aušros vartų koplyčią aptarnaujantys kunigai

Klebonas/rektorius mons. Kęstutis Latoža 1963 12 01*1992 04 05*2015 07 01

Vikaras rel. m. mgr. Marijan Apriško 1981 09 08*2013 04 20*2021 06 16

Rezidentas bažn. t. dr. Vytautas Brilius 1956 05 12*1982 06 06*2015 09 09

Rezidentas teol. m. dr. Mindaugas Ragaišis 1973 05 29*1997 05 17*2021 06 16

Diakonas Aleksandr Romanovski 1995 08 23* – * 2021 06 16

datos (gimimo*kunigystės šventimų*į šią parapiją skyrimo)