Sakramentai ir sakramentalijos

Sakramentai yra Jėzaus Kristaus įsteigti regimi ženklai, kurie teikiami per Bažnyčią tam, kad išgyventume Dievo artumą. Švęsdami sakramentus ne tik sutinkame Dievą, bet ir patiriame tarpusavio bendrystę, Bažnyčios vienybę. Tai mūsų tikėjimo šventimas ir Dievo slėpinio pažinimas. Krikščioniškasis gyvenimas neįmanomas be aktyvaus ir kruopštaus sakramentų priėmimo.

Skaityti daugiau https://www.vilnensis.lt/apie-arkivyskupija/kataliku-tikejimas/sakramentai/

Krikštas
Norėdami pakrikštyti vaiką, turite atvykti į bažnyčios zakristiją kunigų budėjimo metu su vaiko asmens dokumentu ir susitarti dėl datos ir laiko rezervavimo Krikšto Sakramentui.

Suaugusieji, norėdami priimti Krikšto sakramentą, turi kreiptis į bažnyčios zakristijoje budintį kunigą, kuris suteiks informaciją dėl tolimesnių veiksmų.

Sutvirtinimas
Pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui vyksta kiekvienais metais nuo spalio iki birželio mėnesio. Registracijos laikas skelbiamas nuo rugsėjo mėnesio bažnyčioje ir internetinėje svetainėje www.ausrosvartai.lt. Registraciją vykdo klebono paskirtas atsakingas asmuo.

Eucharistija
Pasiruošimas Eucharistijos (Pirmos Komunijos) ir Atgailos sakramentams vyksta kiekvienais metais nuo spalio iki birželio mėnesio. Registracijos laikas skelbiamas nuo rugsėjo mėnesio bažnyčioje ir internetinėje svetainėje www.ausrosvartai.lt. Registraciją vykdo klebono paskirtas atsakingas asmuo.

Atgaila

Išpažinčių klausoma prieš Šv. Mišias arba asmeniškai susitarus su kunigu.

Santuoka
Dėl Santuokos sakramento sužadėtiniai turi kreiptis į bažnyčios zakristijoje budintį kunigą ne vėliau kaip prieš 5 mėnesius iki numatytos jungtuvių datos.

Pirmam susitikimui su kunigu reikia turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Kunigystė
Jaunuoliai, kurie nori tapti kunigais, turėtų kreiptis į parapijoje dirbantį kunigą.

Ligonių patepimas
Ligonių patepimo sakramentas teikiamas parapijos teritorijoje gyvenantiems sunkiai sergantiems ligoniams, kai jie to prašo. Dėl sakramento priėmimo artimieji turi iš anksto tartis su zakristijoje budinčiu kunigu.

***

Sakramentalijos — tai Bažnyčios įsteigti ženklai, per kuriuos teikiamos dvasinės malonės, pašventinamas žmonių gyvenimas, pasirengiama priimti Dievo duotus ženklus — sakramentus.

Sakramentalijas — dvasininko ir pasauliečių maldas — palydi kryžiaus ženklas, rankų uždėjimas ir Krikštą primenantis pašlakstymas švęstu vandeniu. Taip pašventinami: valgiai, tam tikros vietos, daiktai, krikščionišką religingumą primenantys ženklai.

Skaityti daugiau https://www.vilnensis.lt/apie-arkivyskupija/kataliku-tikejimas/sakramentalijos/

Laidotuvės
Šv. Teresės parapijoje tarnaujantys kunigai į kapines palydi šioje parapijoje gyvenusius mirusiuosius, pageidaujant artimiesiems. Dėl šio patarnavimo reikėtų tartis su zakristijoje budinčiais kunigais.

Namų palaiminimas
Norinčius pasikviesti kunigą į savo namus, kviečiame kreiptis į parapijos kunigus.

Pašventinimai
Norinčius ką nors palaiminti, pašventinti kviečiame kreiptis į parapijos kunigus.