Pažymos

Išrašas iš Krikštų knygos

Išrašas iš Krikštų knygos išduodamas šioje parapijoje pakrikštytam asmeniui.

Prašymą išrašui iš Krikštų knygos gauti galima pateikti atėjus į bažnyčios Zakristiją arba el. paštu: rastine@ausrosvartai.lt.

Išrašui iš Krikštų knygos gauti reikia užpildyti FORMA.

Atsiimti išrašą iš Krikštų knygos galima bažnyčios zakristijoje kunigų budėjimo metu.

Išrašas iš Krikštų knygos išduodamas tik pačiam pakrikštytajam, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei jis jaunesnis nei šešiolikos metų – jo tėvams ar įstatyminiams atstovams.

Kiti asmenys išrašą iš Krikštų knygos gali gauti pagal patvirtintą įgaliojimą, pateikus savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Leidimas susituokti už parapijos ribų

Leidimas išduodamas parapijos teritorijoje gyvenančiam asmeniui.

Leidimą susituokti už parapijos ribų išduoda parapijos klebonas.

Norintis gauti leidimą tuoktis už parapijos ribų, turi ateiti su savo tapatybę patvirtinančiu asmens dokumentu.

Leidimas išrašomas atvykus į bažnyčios zakristiją ir išduodamas tik leidimą prašančiam asmeniui.

Kitos pažymos

Išrašai iš Santuokų ar Laidotuvių knygų, kitų dokumentų išrašai išduodami ta pačia tvarka kaip ir išrašai iš Krikštų knygos.