Skelbimai

Junkimės į bendrą maldą per tiesioginę transliaciją iš mūsų šventovės:
* parapijos interneto svetainėje (kasdien): https://ausrosvartai.lt/transliacijos-irasai/
* parapijos FB profilyje (kasdien): https://www.facebook.com/ausrosvartaivilnius
* YOUTUBE kanale (tik sekmadieniais ir švenčių dienomis): https://www.youtube.com/channel/UCPFerihNLdJMA4PjOEsYUCA

***

Informacija norintiems priimti Atgailos-Sutaikinimo, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus

***

S  K  E  L  B  I  M  A  I

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo
Rožinio malda nuo pirmadienio iki šeštadienio17.30 val. Šv. Teresės bažnyčioje

***

Spalio 1 d., I mėn. šeštadienis
09.00 ir 18.00 val. – šv. Mišios bažnyčioje

Spalio 2 d., I mėn. sekmadienis
09.30 val. – šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje
10.30 val. – Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje
11.00 val. – šv. Mišios bažnyčioje
15.00 val. – šv. Mišios vaikams ir jaunimui bažnyčioje
Katechetinių metų atidarymo šventė

Spalio 3 d., I mėn. pirmadienis
09.00 val. – šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje
18.00 val. – sudėtinės šv. Mišios už mirusiuosius
(aukojama į aukų dėžutę už mirusiuosius)

Spalio 6 d., I mėn. ketvirtadienis
09.00 val. – šv. Mišios už geradarius Aušros Vartų koplyčioje
18.00 val. – šv. Mišios bažnyčioje

Spalio 7 d., I mėn. penktadienis
08.30 val. – Švč. Sakramento adoracija
09.00 ir 18.00 val. – šv. Mišios bažnyčioje

Spalio 15 d., šeštadienis
Šv. Jėzaus Teresė Avilietė – Bažnyčios globėja  
09.00 ir 18.00 val. – šv. Mišios bažnyčioje

Spalio 16 d., sekmadienis
Mažieji Gailestingumo Motinos atlaidai
09.30 val. – šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje
10.30 val. – Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje
11.00 val. – šv. Mišios bažnyčioje
15.00 val. – šv. Mišios vaikams ir jaunimui bažnyčioje

***

Lapkričio 1 d. – lapkričio 8 d.
Maldų už mirusiuosius oktava
Intencijos užrašomos bažnyčios zakristijoje

***

Lapkričio 12 d. – lapkričio 20 d.
Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos Globos atlaidai

Atlaidų šv. Mišios aukojamos aukotojų ir dalyvių intencijomis. Intencijos užrašomos bažnyčios zakristijoje

***

Skelbimai ir pamaldų tvarka lenkų kalba