Paveikslo kilmė

Apie Aušros Vartų Marijos paveikslo kilmę reikšta įvairiausių nuomonių. Jis laikytas net labai senu – sakyta jį esant bizantinę, stačiatikišką ikoną, kurią į Lietuvą 1363 m. atgabenęs didysis Lietuvos kunigaikštis Algirdas. Ši legenda XIX a. davė dingstį rusų valdžiai kėsintis atimti iš katalikų paveikslą. Vis dėlto, bijodama neramumų, svetimųjų valdžia jo nelietė. Naujieji tyrimai rodo, jog paveikslas sukurtas apie 1620-1630 m. pagal XVI a. antrosios pusės Nyderlandų dailininko Martino de Voso pavyzdį, veikiausiai remiantis 1580 m. Thomo de Leu atlikta graviūra.

Paveikslas (200x162x2 cm) tapytas ant iš aštuonių lentų suklijuoto ąžuolinio skydo. Dažų sluoksnis klotas ant labai plono kreidinio grunto sluoksnio (tai būdinga Šiaurės Europos tapybos tradicijai). Tapybos pobūdis leidžia manyti, kad paveikslas sukurtas Vilniuje.

Parengta pagal Katalikų interneto tarnybos tekstus, skirtus Jono Pauliaus II piligrimų kelio projektui.