Posługujący w parafii księża

Proboszcz/Rektor Ks. mons. Kęstutis Latoža 1963 12 01 * 1992 04 05 * 2015 07 01

Ks. wikariusz Marian Apriszko 1981 09 08 * 2013 04 20 * 2021 06 16

Ks. wikariusz Jonas Naujokaitis 1983 02 19 * 2011 05 14 * 2022 10 18

Ks. rezydent dr teol. Vytautas Brilius 1956 05 12 * 1982 06 06 * 2015 09 09

Ks. rezydent dr teol. Mindaugas Ragaišis 1973 05 29 * 1997 05 17 * 2021 06 16

Daty  (urodzenia*święceń kapłańskich*skierowania do tej parafii)