Posługujący w parafii księża

Proboszcz/Rektor Ks. mons. Kęstutis Latoža 1963 12 01*1992 04 05*2015 07 01

Ks. wikariusz Marian Apriszko 1981 09 08*2013 04 20*2021 06 16

Ks. rezydent dr teol. Vytautas Brilius 1956 05 12*1982 06 06*2015 09 09

Ks. rezydent dr teol. Mindaugas Ragaišis 1973 05 29*1997 05 17*2021 06 16

Diakon Aleksandr Romanovski 1995 08 23* – * 2021 06 16

Daty  (urodzenia*święceń kapłańskich*skierowania do tej parafii)