Modlitwa Jana Pawła II w Ostrej Bramie

Przed różańcem

Czcigodni Bracia  Biskupi i Kapłani!
Drodzy Bracia i Siostry!

1. Ta Ostrobramska świątynia od wielu już wieków każdego dnia widzi licznych pielgrzymów, przynoszących Matce Miłosierdzia swoje radości i troski. Dlatego ta Brama stała się miejscem spotkania z Matką Chrystusa i Kościoła, miejscem jedności wszystkich wierzących tego kraju. Chrześcijanie z Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy i innych krajów gromadzą się tu, by w obliczu Dziewicy Maryi, jak bracia i siostry dzielić się tą samą wiarą, jedną nadzieją i prawdziwą miłością

W Watykanie jest Kaplica Litewska, którą zdobi taki sam obraz. Stamtąd następca świętego Piotra często przyłącza się do modlitwy, która z tego miejsca unosi się do Boga. Dziś, na początku podróży duszpasterskiej do krajów bałtyckich cieszę się, że jestem tu nie tylko duchem, ale i ciałem. Jako pasterz Kościoła Powszechnego, otoczony waszą modlitwą, przychodzę, by złożyć w macierzyńskie ręce Maryi swoje dziękczynienie i prośby.

2. Papież zwraca się w języku białoruskim

Dziękuję Matce Chrystusa za to, że po wielu latach cierpień i prób Litwa i kraje ościenne zdołały wyjść z mroku obcej okupacji i prześladowań, wymuszonego milczenia o Bogu i obezwładniającego braku podstawowych swobód.

Papież zwraca się w języku polskim

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy

i w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem

         Adam Mickiewicz. Pan Tadeusz.

Matczynemu wstawiennictwu Matki Najświętszej powierzam was, a jednocześnie i moją nadzieję, że w Litwie i w sąsiednich krajach odrodzi się niezłamana wierność Ewangelii i pragnienie przyjąć Chrystusa – Boga i człowieka, ukrzyżowanego i z miłości do człowieka zmartwychwstałego – jak drogę, prawdę i życie.(J 14,6)

( Po różańcu)

1. W pierwszym dniu swojej pielgrzymki apostolskiej na ziemię Litewską i kraje Baltyckie, chcę serdecznie podziękować  wszystkim,  kto wspólnie modlił się , obmyślał chwalebne Tajemnicy Różańca przy obrazie Matki Miłosierdzia. Zaprawdę wielką otuchą wszystkim jest pobyć przy dobrej Matce, obmyśleć Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Chrystusa, zesłanie Ducha Świętego, pomyśleć o Wniebowzięciu Maryi i dla Niej udzielonej czci, która obok swego Syna radowała się – Matka Chrystusa – pierwsza Jego uczennica.

Papież zwraca się w języku włoskim

Pragnę pozdrowić naszych gości Kardynałów z różnych miast Europy i przybyłych kardynałów z Paryża, Berlinu. Pragnę pozdrowić i wszystkich biskupów, którzy zjechali się tu na uroczystą okazję z Europy, z USA, z Ameryki. Także pragnę pozdrowić przedstawicieli kościoła prawosławnego naszych sióstr z Arcybiskupem Chrizostomem.

Papież zwraca się w języku polskim

Pozdrawiam braci biskupów z Ukrainy. Pozdrawiam Kardynała Prymasa Polski i wszystkich biskupów, przybyłych na dzisiejsze uroczystości, a także i wszystkich pielgrzymów.

Drodzy bracia i siostry, proszę was, byście wrócili do swoich domów z sercem przepełnionym nadzieją na zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem, światła nad ciemnością, wolności nad niewolą.  Z wami towarzyszy miłość Papieża, Następcy Piotra – tego Piotra, któremu będąc świadkiem zmartwychwstania Chrystus powierzył misję umacniać braci w wierze.( Łk 22,32)

Papież zwraca się w języku białoruskim

Przekażcie dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć z nami w tej wieczornej modlitwie, – waszym synom, rodzicom, wszystkim, którzy cierpią i mają nadzieję, że Papież tu przypomina ich i modli się za nich. Niech towarzyszy z wami moje błogosławieństwo, które posyłam i dla wszystkich waszych blizkich. Za wstawiennictwem Matki Miłosierdzia niech Bóg uczyni owocnym wasze życie i otworzy wasze serca, byście umieli słuchać Jego słowa i je wypełniać.