Ikonografia

Obraz ostrobramski zawiera w sobie wiele znaczeń. W wizerunku Maryi można zobaczyć Dziewicę, słuchającą zwiastowania anielskiego, także Matkę Miłosierdzia, tulącą do serca grzeszników. Wykute w metalu słońce, gwiazdy i półksiężyc są atrybutami Niepokalanie Poczętej, oznaczającymi bezmiar łask bożych. Wzbogacony symboliką wykutych elementów obraz przypomina typ wyobrażeń Maryi nazywany z łaciny Tota pulchra ( „cała piękna”, z Pieśni nad pieśniami 4,7). Najświętsza Dziewica Maryja jest tu przedstawiona jako początek nowego stworzenia, usprawiedliwionego jedynie dzięki Łasce oraz jako najwyższy ideał chrześcijański. Z motywem Niepokalanie Poczętej wiążą się postacie Jej rodziców – św. Joachima i św. Anny. Ich rzeźby stoją po obu stronach ołtarza między kolumnami.

Według legendy rodzice Maryi, ludzie zamożni i pobożni, długo pozostawali bezdzietni, co przyniosło im wielki wstyd. Pewnego razu św. Joachim został nawet wypędzony ze świątyni ofiarowania i – zafrasowany – nie chciał iść do domu. Jednak ukazał mu się anioł, który kazał wracać do żony; wkrótce zaś doczekał się córki, którą od dzieciństwa otaczały cuda.Cudowna historia narodzenia Maryi jest wskazaniem na jej wyjątkową sytuację duchową: Bóg od samego momentu poczęcia otoczył ją szczególną opieką i łaską oraz ochronił od zmazy grzechu pierworodnego.Maryja jako Niepokalanie Poczęta dostąpiła usprawiedliwienia ze względu na przyszłe wcielenie Syna Bożego i dokonane przez niego odkupienie, dlatego jej narodzenie zapowiada nadchodzące zbawienie, tak jak jutrzenka zapowiada wschód słońca.

Opracowane według tekstów Katolickiej służby internetowej, poświęconych projektowi pielgrzymki Jana Pawła II.