Centrum Pielgrzymkowe

Święty Jakub, zwany także Jakubem, synem Zebedeusza, lub Jakubem Większym (urodzony w Galilei, w Palestynie – zmarł w 44 r., w Jerozolimie; święto 25 lipca), jeden z Dwunastu Apostołów, czyli członek najgłębszego kręgu Jezusa, również jako jedyny apostoł, którego męczeństwo jest zapisane w Nowym Testamencie.

Jakub został zapewne powołany do grona uczniów Chrystusa już nad rzeką Jordan. Tam bowiem spotykamy jego brata, Jana (J 1, 37). Po raz drugi jednak Pan Jezus wezwał go w czasie połowu ryb. Wspomina o tym św. Łukasz (Łk 5, 1-11), dodając nowy szczegół – że było to po pierwszym cudownym połowie ryb.

Jakub należał do uprzywilejowanych uczniów Pana Jezusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira (Mk 5, 37; Łk 8, 51), przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 1nn; Mk 9, 1; Łk 9, 28) oraz modlitwy w Ogrójcu (Mt 26, 37). Żywe usposobienie Jakuba i Jana sprawiło, że Jezus nazwał ich „synami gromu” (Mk 3, 17). Chcieli bowiem, aby piorun spadł na pewne miasto w Samarii, które nie chciało przyjąć Pana Jezusa z Jego uczniami (Łk 9, 55-56). Jakub był wśród uczniów, którzy pytali Pana Jezusa na osobności, kiedy będzie koniec świata (Mk 13, 3-4). Wreszcie był on świadkiem drugiego, także cudownego połowu ryb, kiedy Chrystus ustanowił Piotra głową i pasterzem swojej owczarni (J 21, 2). Ewangelie wspominają o Jakubie Starszym na 18 miejscach, co łącznie obejmuje 31 wierszy. W porównaniu do innych Apostołów – jest to bardzo dużo.

Święty jest patronem Hiszpanii i Portugalii; ponadto m. in. zakonów rycerskich walczących z islamem, czapników, hospicjów, szpitali, kapeluszników, pielgrzymów, sierot.

W ikonografii św. Jakub przedstawiany jest jako starzec o silnej budowie ciała w długiej tunice i w płaszczu lub jako pielgrzym w miękkim kapeluszu z szerokim rondem. Jego atrybutami są: bukłak, kij pielgrzyma, księga, miecz, muszla, torba, turban turecki, zwój.

Ciekawostki o św. Jakubie:
– Apostoł Jakub poniósł śmierć męczeńską jako pierwszy z dwunastu apostołów. Jego szczątki znajdować się mają w Santiago de Compostela, przeniesione tam w VII wieku z Jerozolimy.
– Tradycja oraz źródła utrzymują, że Apostoł Jakub przed śmiercią ucałował swego kata, który wówczas to nawrócił się na wiarę chrześcijańską i również poniósł śmierć jako męczennik.
– Legenda mówi, że ciało Jakuba dotarło do Hiszpanii w cudowny sposób, bowiem w łodzi bez wioseł. Położone natomiast na kamieniu przybrzeżnym roztopiło się, tworząc sarkofag.
– Diecezja krakowska w XV wieku liczyła aż 28 kościołów jego imienia. Najstarsze pochodzą z przełomu wieków XI-XII, większość natomiast z XIII wieku.

Źródła:
https://zyciorysy.info/sw-jakub/
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-25a.php3