VELYKŲ LAIKO SKELBIMAI

VELYKINIS TRIDIENIS

Balandžio 14 d., Didysis ketvirtadienis
19.00 val. – šv. Mišios (Paskutinės vakarienės liturgija) bažnyčioje

Balandžio 15 d., Didysis penktadienis
18.30 Kryžiaus kelias bažnyčioje
19.00 val. – Kristaus Kančios pamaldos bažnyčioje

Balandžio 16 d., Didysis šeštadienis
Nuo 9.00 val. velykinių valgių ir vandens šventinimas
21.00 val. – Velykų nakties liturgija (Velyknaktis) bažnyčioje

Balandžio 17 d., sekmadienis
KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)

9.00 val. – Iškilmingos Prisikėlimo šv. Mišios bažnyčioje
11.00 val. šv. Mišios bažnyčioje

Balandžio 18 d., pirmadienis
VELYKŲ ANTROJI DIENA

11.00 ir 18.00 val. – šv. Mišios bažnyčioje

Balandžio 24 d., sekmadienis ATVELYKIS
 DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS

11.00 val. ir 15.00 val. šv. Mišios bažnyčioje

Balandžio mėn. skelbimai