Informacje dla przygotowujących się do Sakramentów

Zapraszamy dzieci i młodzież do przygotowania do sakramentów Spowiedzi, I Komunii św. i Bierzmowania

W każdą niedzielę września w zakrystii naszego kościoła po Mszy św. o godz. 09:00 będzie się odbywała rejestracja chętnych rozpocząć przygotowanie do Sakramentów w tym roku katechetycznym.

Na rejestrację proszę przynieść kopię świadectwa chrztu. Koniec rejestracji 1 października.

Spóźnionych z rejestracją czekamy w następnym roku katechetycznym.

Uroczyste otwarcie roku katechetycznego odbędzie się 1 października podczas Mszy św. o godz. 09:00, po uroczystości – spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

1 października po Mszy św. o godz. 13:00 – pierwsze spotkanie kandydatów do Bierzmowania.

Przygotowania trwają od października do maja.

Do I Komunii mogą przystępować dzieci w wieku od 9 lat (nie młodsze).
Do Bierzmowania – młodzież od 15 lat (nie młodsze) oraz osoby starsze. Spotkania po polsku i po rosyjsku będą się odbywać jeden raz w tygodniu.

Dodatkowe informacje: s. Żanna tel. +370 605 34095