Informacija norintiems priimti Atgailos-Sutaikinimo, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus

Primename, kad nuo rugsėjo 4 d. šv. Teresės parapijoje prasideda vaikų, norinčių pasiruošti Atgailos-Sutaikinimo, Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai) (nuo 9 metų amžiaus ne jaunesni) bei jaunuolių, norinčių pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui, registracija (nuo 14 metų).

Susitikimai vyks kartą per savaitę darbo dienomis (pasirinktinai ketvirtadienį 17:00 val. arba penktadienį 16:00 val., sutvirtinimo grupelė susitinka penktadienį 17:00 val.)

Visi besiruošiantys kas sekmadienį dalyvauja šv. Mišiose 15:00 val.

Į grupeles priimame tik iš anksto užsiregistravusius.
Registracija vyksta bažnyčios zakristijoje:
* trečiadieniais nuo 17:30 val. iki 18:30 val.
* sekmadieniais nuo 10:30 val. iki 13:00 val.

Registracijos metu būtina turėti vaiko Krikšto sakramento dokumento kopiją.

Registracijos pabaiga spalio 2 d. Pavėlavusių užsiregistruoti lauksime kitais metais.

Katechetinių metų atidarymo šventė prasidės 2022 m. spalio 2 dieną 15:00 val. šv. Mišiomis, 16:00 val. vyks Tėvelių susitikimas. Vaikai tuo metu susipažins su katechetėmis.