Informacija norintiems priimti Atgailos-Sutaikinimo, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus

Nuo rugsėjo mėnesio Šv. Teresės parapijoje prasideda

vaikų norinčių pasiruošti Atgailos-Sutaikinimo, Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai) (nuo 9 metų amžiaus – ne jaunesni)
bei
 jaunuolių norinčių pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui (nuo 14 metų) registracija.

Susitikimai vyks kartą per savaitę darbo dienomis (pasirinktinai ketvirtadienį 17:00 val. arba trečiadienį 17:00 val.) ir truks 1,5 valandos. Į grupeles priimame tik iš anksto užsiregistravusius.

 Registracija vyksta bažnyčios zakristijoje:
* trečiadieniais 17:30-19:00 val.
* sekmadieniais 10:30-13:00 val.

Registracijos metu būtina turėti vaiko Krikšto sakramento dokumento kopiją. Registracijos pabaiga spalio 3 d. Pavėlavusių užsiregistruoti lauksime kitais metais.

Katechetinių metų atidarymo šventė prasidės šv. Mišiomis spalio 3 dieną 15 val.
Spalio 3 dieną 16:00 val. vyks Tėvelių susitikimas. Vaikai tuo metu susipažins su katechetėmis.