Aušros vartų vargonų koncertai

Nacionalinė vargonininkų asociacija kartu su Vilniaus šv. Teresės parapija pradeda unikalų kultūrinį projektą Aušros Vartų koplyčioje. Pasaulyje nėra daug vietų, kur vargonų būtų galima klausytis tiesiog stovint gatvėje. Turbūt niekas iš vilniečių, juolab sostinės svečių nežino, kad tokia galimybė yra ir Vilniuje. Nacionalinė vargonininkų asociacija ėmėsi iniciatyvos gaivinti tarpukario Vilniaus tradiciją, kai vilniečiai ir gausūs maldininkų būriai tiesiog gatvėje galėjo klausytis Aušros vartų koplyčios vargonų. Aušros vartų koplyčia ir joje esantis bei stebuklais garsėjantis Švč. Mergelės Marijos paveikslas nuo seno traukė maldininkus, vilniečius ir miesto svečius. 1932 m. garsus tarpukario vilnijos vargonų statytojas Vaclovas Bernackis pagamino nedidelius 2 manualų su pedalais pneumatinius vargonus, kuriuos įkomponavo į specialiai tam pastatytą galeriją, sujungusią Aušros vartų koplyčią ir šv. Teresės bažnyčią. Toks architektūrinis sprendimas – unikalus pasauliniu mastu. Šie vargonai buvo skirti garsiesiems Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos atlaidams, kuomet gausiai susirinkę piligrimai melsdavosi prie koplyčios tiesiog gatvėje. Taip buvo suformuota ir atvira sakralinė miesto erdvė po atviru dangumi.

Sovietmečiu galerijos vargonai buvo remontuoti, taip pat sumažintas jų registrų kiekis, langai į gatvę nebuvo atidaromi, o vargonų garsas radioaparatūros pagalba buvo transliuojamas į pačią koplyčią. Instrumentas buvo izoliuotas ir beveik pamirštas.

Vargonus 2019-2021 m. restauravo VšĮ Vargonų paveldo centro meistrai, vadovaujami dr. Girėno Povilionio. Instrumentas buvo pilnai sutvarkytas: restauruotos dumplės, oro skirstymo dėžės, dalinai fragmentiškai išlikusi pneumatinė traktūra, sutvarkyta elektrinės klaviatūrų ir registrų jungtys, restauruoti visų registrų skambantys mediniai ir metaliniai vamzdžiai. Trijų registrų vamzdžiai buvo sugrąžinti iš Šv. Teresės bažnyčios didžiųjų vargonų, kur jie buvo perkelti apie 1980 m., todėl vargonai įgijo savo pirmykštį pavidalą, o restauravus ir sutvarkius galerijos langus ir juos pilnai atvėrus, atsirado galimybė vargonų skambesiui „žengti į gatvę“.

Vargonai skambės vasaros penktadieniais 11.30 val.
06.02 Aušra ir Vidas Pinkevičiai (vargonai)
06.09 Eglė Rudokaitė (vargonai)
06.23 Vilimas Norkūnas (vargonai), Renata Dubinskaitė (sopranas), Gunta Gelgotė (sopranas), Roma Jaraminaitė (violončelė)
06.30 Dovilė Savickaitė (vargonai)
07.07 Dailius Kavalevskis (vargonai)
07.14 Diana Encienė (vargonai)
07.21 Balys Vaitkus (vargonai)
07.28 Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai)
08.04 Indrė Gerikaitė (vargonai), Paulius Lukauskas (valtorna)
08.11 Laura Gedgaudaitė-Domarkienė (vargonai)
08.18 Evelina Grinevič-Trenkamp (vargonai)
08.25 Akvilė Kergytė (vargonai)