Atlaidai 2023

ATLAIDŲ PROGRAMA LENKŲ KALBA


Š.m. lapkričio 12-19 dienomis vyks garsieji Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Juos švęsdami ypatingu būdu prisiminsime prieš 30 metų įvykusį popiežiais Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje. Anuo metu Aušros Vartus popiežius įvardijo kaip ypatingą susitikimų su Kristaus ir Bažnyčios Motina bei viso krašto tikinčiųjų vienybės vietą.

 Šventės metu apmąstysime Magnificat giesmės (Lk 1, 47–55) žodžius, kuriais Marija šlovina Dievą už suteiktas malones bei jos išaukštinimą, padariusį ją Išganytojo ir tuo pačiu visų priklausančių jam Motina. Marija pristatoma pavyzdžiu kaip reikia garbinti Dievą ir jam dėkoti. Meldžiame Mariją pagelbėti savo užtarimu mūsų reikaluose. Paskiromis atlaidų dienomis bus aukojamos Šv. Mišios už įvairias Bažnyčios ir visuomenės socialines grupes ir organizacijas, sveikatos, švietimo  ir mokslo bendruomenės narius, kariuomenę ir statutinius pareigūnus bei visus tuos, kas rūpinasi mūsų, visuomenės ir valstybės gerove. Tikime, kad ši šventė pasitarnaus mūsų krašto žmonių didesnei vienybei, pagarbai ir rūpesčiu vieni kitais.

KIEKVIENOS ATLAIDŲ DIENOS PROGRAMA

06.30 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
07.30 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
08.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
08.00 val. – Marijos valandos bažnyčioje (lenkų k.)
09.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
10.30 val. – Novena ir malda už kunigus bažnyčioje (lietuvių k.)
11.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
13.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
15.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (išskyrus sekmadienius)
16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (užsienio k., išskyrus sekmadienius)
18.00 val. – Akatistas (giesmė Švč. M. Marijai) Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)

DĖMESIO!
Aušros Vartų koplyčioje sekmadieniais 11.00 ir 13.00 val. šv. Mišios vyks prie atviro lango į Aušros Vartų gatvę.
Aušros Vartų šventovės Piligrimų centras atidarytas kasdien 10.00-19.00 val.
Šv. Mišios 11.00 ir 19.00 val. bus transliuojamos per Marijos radiją.
Pamaldų transliacijos

ATLAIDŲ PROGRAMA – CHORŲ IR KUNIGŲ SĄRAŠAS

ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 11 D.
Atlaidų išvakarės
16.00 val. – Rožinio malda. Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių ir lenkų k.)
17.00 val. – Švč. Sakramento adoracija. Bažnyčioje (lietuvių ir lenkų k.)
18.00 val. – Už parapiją ir šventovės lankytojus. Bažnyčioje (lietuvių ir lenkų k.)

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 12 D.
Vilniaus II dekanatas
08.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Vilniaus arkivyskupiją. Aušros vartų koplyčioje
19.00 val. – Už Marijos legiono ir Gyvojo Rožinio narius. Bažnyčioje

PIRMADIENIS, LAPKRIČIO 13 D.
Varėnos dekanatas
08.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Telšių vyskupija. Bažnyčioje
15.00 val. – Už Namų Bažnyčią. Bažnyčioje (lietuvių ir lenkų k.)
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (vokiečių k.)
19.00 val. – Už žemdirbius ir amatininkus. Bažnyčioje

ANTRADIENIS, LAPKRIČIO 14 D.
Švenčionių ir Ignalinos dekanatai
08.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Panevėžio vyskupija. Bažnyčioje
15.00 val. – Už Neokatechumenato bendruomenę. Bažnyčioje (lietuvių ir lenkų k.)
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (italų k.)
19.00 val. – Už žiniasklaidos darbuotojus. Bažnyčioje

TREČIADIENIS, LAPKRIČIO 15 D.
Šalčininkų dekanatas
08.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius. Bažnyčioje
15.00 val. – Už Lietuvos kariuomenę, policiją, muitinę, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybas. Bažnyčioje
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (anglų k.)
19.00 val. – Už seminaristus. Bažnyčioje
22.00 val. – Naktinė Švč. Sakramento adoracija Aušros Vartų koplyčioje

KETVIRTADIENIS, LAPKRIČIO 16 D.
Trakų dekanatas
08.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Kauno arkivyskupija. Bažnyčioje
15.00 val. – Už mokytojus ir moksleivius. Bažnyčioje
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (ispanų k.)
19.00 val. – Už valstybės tarnautojus ir politikus. Bažnyčioje

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO 17 D.
Vilniaus Kalvarijų dekanatas
08.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Šiaulių vyskupija. Bažnyčioje
15.00 val. – Už ligonius. Bažnyčioje (lietuvių ir lenkų k.)
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (prancūzų k.)
19.00 val. – Už Bažnyčios karitatyvines tarnystes. Bažnyčioje

ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 18 D.
Naujosios Vilnios dekanatas
08.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Vilkaviškio vyskupija. Bažnyčioje
15.00 val. – Už Baltarusijos tikinčiuosius. Bažnyčioje (baltarusių k.)
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (rusų k.)
19.00 val. – Už ateitininkus ir jaunimą. Bažnyčioje
22.00 val. – Naktinė Švč. Sakramento adoracija Aušros Vartų koplyčioje

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 19 D.
Vilniaus I dekanatas
08.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Tėvynę Lietuvą. Aukoja Lietuvos vyskupai. Aušros Vartų koplyčioje
19.00 val. – Už Atlaidų dalyvius. Bažnyčioje